Outdoor markedsføring | OOH & DOOH

Bred dækning og høj frekvens i bybilledet

Outdoor media er en af de mediekategorier som dækker den største del af befolkningen og på hurtigst mulig tid,
og er derfor et sikkert valg hvis du har en stor målgruppe, lokalt eller landsdækkende.
Outdoor markedsføring er en kategori som du ikke kan slukke for og da forbrugerne eksponeres overalt i gader og stræder,
mister kategorien heller ikke dækning og frekvens som andre mediegrupper.